Motta Domínguez denunció ataques al sistema eléctrico